Parkeringshus

Skanska

Kund

Skanska

Tjänst

Akryl

Roll

Leverantör av en P-hus golv lösning

Beskrivning

Skanska hade ett behov av att lägga in en tät flexibel spricköverbryggande beläggning i ett parkeringshus i syfte att skydda mot korrosion.

...

Senaste jobben