Våra tjänster

INDUSTRIgolv

Vi levererar industrigolv för alla miljöer, ett golv som är anpassat efter just era behov.

· Epoxyplast
· Akryl
· Polyuretan
· Polyurea
· Polyuretanharts baserad massa

KONTAkta oss
VATTENTÄTNINGSSYSTEM

Vi arbetar med en rad olika vattentätningslösningar för:

· Tak
· VA anläggning
· Lantbruk
· Kemisk industri

KONTAKTA OSS
pARKERINGSHUS

Vi levererar olika system-lösningar för parkeringshus

· Systemlösningar för golvbeläggning i parkeringshus.

KONTakt OSS