Nyheter

Skydd av betong i reningsverk

Läs om hur vi utför renovering och ytskydd av reningsverksbassänger

I Storsätern, Dalarna har det nyligen byggts ett nytt reningsverk i syfte att möte den ökade efterfrågan på vatten och avlopp som den ökande turismen skapar. Vi på MFG, tillsammans med vår leverantör Master Builders Solutions, hade uppdraget att genom rätt kunskap, val av ytskikt, samt rätt applicering leverera den bästa lösning i syfte att avsevärt förlänger livslängden reningsverkets kemikalieutsatta bassänger. Valet föll på MasterSeal 7000CR ett mycket tåligt material som står emot de mest krävande miljöer.

Läs mer
Skydd av betong i reningsverk

Ny och effektiv lösning för skydd av betong i reningsverk - MasterSeal 7000 CR

Ny och effektiv lösning för skydd av betong i reningsverk - MasterSeal 7000 CR Betonginfrastrukturen i avloppsreningsverk utsätts för komplexa fysiska och kemiska belastningar. MasterSeal 7000 CR är specifikt utformad för att hantera dessa utmaningar.Unik kombination av applikations- och prestandaegenskaper

Läs mer
Industrigolv

NYHET! - Ucrete CS

MFG har, som första företag i Sverige, lagt BASFs nya produkt Ucrete CS hos vår kund Atria Sweden AB, en kund som hade ett stort behov av en robust och resistent fogfri lösning för deras livsmedelsproduktionsmiljö.

Läs mer
Industrigolv

Sprickbildning - En återkommande utmaning för industrin!

Alla industrigolv utsätts för olika typer av påfrestningar. Beroende på vilken miljö så kan det handla om kemisk belastning, mekanisk belastning och termisk belastning. I alla dessa miljöer kan ett fogfritt golv vara lösningen.

Läs mer
Industrigolv

Nytt partnerskap med BASF öppnar upp nya möjligheter!

Livsmedelsindustrin ställer ofta stora krav på deras golv som måste vara både värmetåliga, halksäkra och lättstädade.

Läs mer
Vattentätningssystem

MFG ingår samarbete med spanska Tecnopol!

MFG ingår samarbete med spanska Tecnopol. Samarbetet innebär nya möjligheter att kunna leverera nya vattentätningslösningar för ex. arbeta med bassängrenoveringar, dricksvatten reservoarer, takpappstak, tätskikt för broar m.m.

Läs mer