Parkeringshus

Veidekke

Kund

Veidekke

Tjänst

Akryl

Role

Leverantör av en P-hus golv lösning

Beskrivning

Veidekke hade ett behov av att lägga in en tät flexibel spricköverbryggande beläggning i ett parkeringshus i syfte att skydda mot korrosion.

...

Senaste jobben