Vad som utmärker ett fogfritt golv är att det appliceras som flytande golvmassa och det bildas en homogen yta utan skarvar. Det ger en hygienisk, lättstädat och extremt tålig yta mot såväl kemisk och fysisk påverkan.

Ett fogfritt golv kan även läggas på något ojämna underlag där det blir självutjämnande. Ett fogfritt golv kan läggas på betong, avjämningsmassor,metaller, trä, skivprodukter asfalt mm. Applicering av ett fogfritt golv sker snabbt och det tar bara någon eller några dagar att lägga.

Vi har produkter för de flesta miljöer och specifika krav.

• Slag och nöttåliga golv

• Golv som motstår höga punktbelastningar

• Flexibla golv för underlag med en viss rörelse

• Lättstädade golv för verksamheter med höga hygienkrav golv med halkskydd

• Golv som klarar kemikalier

• Antistatiskt golv

• Golv med halkskydd

• Stegljudsdämpande

...

Christer Svanberg

Christer är projekt- och kvalitetsansvarig för alla MFG:s projekt. Christer har arbetat i byggbranschen i 30 år samt med olika golvlösningar i mer än 20 år.