MFG har, som första företag i Sverige, lagt BASFs nya produkt Ucrete CS hos vår kund Atria Sweden AB, en kund som hade ett stort behov av en robust och resistent fogfri lösning för deras livsmedelsproduktionsmiljö.

Läs mer om Ucrete CS här:

Ucrete CS. Master Builder Solutions by BASF

...

Christer Svanberg

Christer är projekt- och kvalitetsansvarig för alla MFG:s projekt. Christer har arbetat i byggbranschen i 30 år samt med olika golvlösningar i mer än 20 år.