MasterSeal 7000 CR
Betonginfrastrukturen i avloppsreningsverk utsätts för komplexa fysiska och kemiska belastningar. MasterSeal 7000 CR är specifikt utformad för att hantera dessa utmaningar.

Unik kombination av applikations- och prestandaegenskaper
MasterSeal 7000 CR är motståndskraftigt mot nötning och biogena svavelsyraattacker och är därför perfekt lämpad för de extrema förhållandena i förbehandlings- och avluftningstankar, ruttankar och dräneringsrör. Produktens dynamiska och statiska sprickbeläggningsegenskaper skyddar betongen från sprickbildning och förlänger livslängden på strukturen.

Produktegenskaper:

- Snabb och enkel applicering med en rulle eller spruta vid temperaturer från 5oC till 35oC

- Utmärkta härdningsegenskaper minskar driftstopp

- Specificerad kemisk resistens, inklusive höga koncentrationer av biogen svavelsyra

- Spricköverbryggande för sprickor upp till 0,7 mm

- Maximal fukttolerans, inklusive applicering på fuktiga ytor

...

Christer Svanberg

Christer är projekt- och kvalitetsansvarig för alla MFG:s projekt. Christer har arbetat i byggbranschen i 30 år samt med olika golvlösningar i mer än 20 år.