I en rapport från Svenskt Vatten påtalas det dåliga skick som många av Sveriges VA-anläggningar befinner sig i idag. De kommande 20 åren kommer därför kräva omfattande och kostsamma renoveringar och nybyggnationer.

Detta kommer ställa stora krav på val av både tillvägagångssätt och materialval allt för att kunna säkerställa lång livslängd och en kostnadseffektiv lösning.

Vi på MFG är specialiserade på lösningar för de mest krävande miljöerna och tillsammans vår partner Master Builders Solution har vi både rätt ytskiktslösning, kunskap och erfarenhet för att kunna skydda betongen vid såväl renovering som vid nybyggnation av VA-anläggningar.

Så hur är det då möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd av reningsverksbassänger? Jo, genom genom rätt kunskap och material applicerat på ett fackmannamässigt och korrekt sätt.

Hör av er till oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er.

...

Christer Svanberg

Christer är projekt- och kvalitetsansvarig för alla MFG:s projekt. Christer har arbetat i byggbranschen i 30 år samt med olika golvlösningar i mer än 20 år.